வரலாறு – TNPSC PYQ’s

Current Status
Not Enrolled
Price
COMING SOON
Get Started
Visits: 263

1999 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு வரை கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டு கால தேர்வுகளின் வினாத்தாள்கள் இங்கு உங்கள் பயிற்சிக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விடைகள் அனைத்தும் டிஎன்பிஎஸ்சியின் ஒரிஜினல் விடைத்தாள்களை கொண்டு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.