தமிழ் – TNPSC GROUP EXAMS

validity : 180 DAYS TOTAL TEST : 56 TOTAL QUESTIONS : 4300+ TOTAL VIDEO CLASSES : 32+ hrs தமிழக அரசின் அறிவிப்பின்படி அனைத்து தேர்வுகளிலும் தமிழ்மொழித் தாள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.எனவே அதற்கு சிறந்த மதிப்பெண் எடுக்கும்…

Continue Readingதமிழ் – TNPSC GROUP EXAMS